FaceBoo

29/09/2017: Soirée d'échanges concernant le dépistage précoce des troubles de l'apprentissage.

Le groupe "Formation Continue" invite tous les membres de l'ALO à une soirée d'échanges avec Mme Pascale Engel de Abreu de l'Université de Luxembourg concernant le dépistage précoce des troubles de l'apprentissage.

De Grupp fir Sprooch a kognitiv Entwécklung, geleet vum Pascale Engel, vun der Universitéit Lëtzebuerg ënnersicht mat wëssenschaftleche Methoden wéi ee Problemer beim Léiere fréizäiteg erkennen an entgéintwierke kann, sou dass all eis Kanner hiert vollt Potenzial an der Schoul kennen entfalen.

An dësem Virtrag gëtt den neie wëssenschaftlech fundéierte Liesfërderprogramm „Lauter lëschteg Lauter“ virgestallt, dee speziell fir de Cycle 1 (Spillschoul) zu Lëtzebuerg ausgeschafft gouf. Am Programm geet et drëms, ob eng geziilt a spilleresch Manéier eventuelle Liesproblemer scho fréizäiteg entgéintzewierken. De wëssenschaftleche Projet leeft mat 200 Kanner zu Lëtzebuerg. De Programm gëtt vu 16 Enseignanten duerchgefouert an op seng Wierksamkeet hin iwwerpréift. Iwwert flott Lidder, Spiller a Geschichten op Lëtzebuergesch ginn d'Kanner op eng spilleresch a multisensoresch Manéier op d'Alphabetisatioun virbereet. All d'Materialien goufe speziell fir de lëtzebuergesche Kontext ausgeschafft. Éischt Resultater ginn op dëser Plaz virgestallt.

 

Date: Vendredi, le 29 septembre 2017 à 17h 

Langue: Luxembourgeois

Lieu: Local de l'ALO à Luxembourg-Cents

Inscription par email jusqu'au 15 septembre 2017 au plus tard.