Journée européenne de l’orthophonie

Journée européenne de l'orthophonie

Le 6 mars est la journée européenne de l’orthophonie.

Cette année, le sujet est “l’orthophonie à tout âge”

L’orthophoniste est le professionnel de santé prenant en charge les troubles de la communication, du langage, de la voix et de la déglutition. Du nouveau-né à la personne âgée, la prise en charge peut être nécessaire pour permettre l’apprentissage ou le réapprentissage de facultés essentielles. Du petit qui zozote, à l’adulte présentant des troubles de la voix, à la personne âgée cérébrolesée, l’orthophonie peut être la clé pour une meilleure qualité de vie.

A travers cette journée, l’attention est attirée sur l’importance de la prise en charge orthophonique à n’importe quel âge.

 

Europäeschen Dag vun der Orthophonie

De 6. Mäerz ass den europäeschen Dag vun der Orthophonie.

Des Joer mam Thema: Orthophonistesch Therapie fir all Alter.

Den Orthophoniste ass den Expert vun der Sprooch, der Stëmm, dem Schlécken an vun der Kommunikatioun. Vum Puppelchen bis zum héichen Alter kann et noutwendeg sinn, Hëllef vun engem Orthophoniste ze kréien, sief et well dat klengt Kand net richteg schwätzt, well den Erwuessenen Kniet op de Stëmmbänner huet oder een e Schlag gemaach huet an doduerch d’Schwetzen nei erléieren muss. Den Orthophoniste kann de Schlëssel zu enger besserer Liewensqualitéit sinn.

Duech dësen europäeschen Dag vun der Orthophonie, gëtt drop opmierksam gemaach ewéi wichteg eng orthophonistesch Therapie fir all Alter ka sinn.